കലാകുടുംബം കോയ്യോടിൻറെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മലയാള കരോക്കേ സിനിമാഗാന മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

1 min read
Share it

ചാല -കോയ്യോട് കലാ കുടുംബം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കരോക്കേ മലയാള സിനിമാഗാന മത്സരം സെപ്തം :17 ഞായർ വൈകുന്നേരം 3 മണി മുതൽ കോയ്യോട് കലാ കുടുംബം പരിസരത്ത് വെച്ച് നടക്കും.
ചെമ്പിലോട്, അഞ്ചരക്കണ്ടി, കടമ്പൂർ, എന്നീ പഞ്ചായത്തിലുള്ള 15 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.

പ്രവേശനഫീസില്ല.വിജയികൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡും ട്രോഫിയും നൽകുന്നതാണ്.
മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 9961377434,9744720383
എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപെടുക.

Loading

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!