സ്കൂൾ വാർഷിക പരീക്ഷയുടെ ടൈംടേബിൾ പുന:ക്രമീകരിച്ചു

1 min read
Share it

സ്കൂൾ വാർഷിക പരീക്ഷയുടെ ടൈംടേബിൾ പുന:ക്രമീകരിച്ചു

 

ക്ലാസ് മുറിയുടെ അഭാവം, ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് സഹായികളില്ലാത്ത സ്ഥിതി തുടങ്ങിയ പരാതികൾ പരിഗണിച്ച് സ്കൂൾ വാർഷിക പരീക്ഷയുടെ ടൈം ടേബിൾ പുന:ക്രമീകരിച്ചു.

എട്ട്, ഒൻപത് ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷ സമയം ഉച്ചക്ക് ശേഷമാക്കി. സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന എൽ പി, യു പി. സ്കൂളുകളിലെ പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 18-ന് തുടങ്ങാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ഈ പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 15-ന് തുടങ്ങുന്ന രീതിയിൽ പുന:ക്രമീകരിച്ചു.

ഹൈസ്കൂളുകളോട് ചേർന്നുള്ള എൽ പി, യു പി സ്കൂളുകളിലെ പരീക്ഷാ ടൈം ടേബിളിൽ മാറ്റമില്ല. മാർച്ച് 14-ന് നടക്കേണ്ട എട്ടാം ക്ലാസ് കലാകായിക പ്രവൃത്തി പരിചയ പരീക്ഷ 16-ലേക്കും അന്നേ ദിവസം നടക്കേണ്ട എട്ടാം ക്ലാസിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് പരീക്ഷ 14-ലേക്കും മാറ്റി.

മാർച്ച് 27-ലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ രാവിലെ ആയിരിക്കും. സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന എൽ പി, യു പി സ്കൂൾ അധ്യാപകരെ എസ് എസ് എൽ സി, ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കരുതെന്നും പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിർദേശിച്ചു.

എൽ പി, യു പി ചേർന്നുള്ള ഹൈസ്കൂളുകളിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിന് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ ക്ലാസ് മുറികളും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിന് എസ് എസ് കെയുടെ സഹായവും തേടാം.

Loading

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!