കണ്ണൂർ ശ്രീ സുന്ദരേശ്വര ക്ഷേത്ര മഹോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി

1 min read
Share it

കണ്ണൂർ ശ്രീ സുന്ദരേശ്വര ക്ഷേത്ര മഹോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി

 

കണ്ണൂർ ശ്രീ സുന്ദരേശ്വര ക്ഷേത്ര മഹോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി. മുഖ്യ കാർമ്മികൻ ബി എൻ തങ്കപ്പൻ തന്ത്രി പറവൂർ കൊടിയേറ്റിയതോടെ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി

Loading

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!