ഏഴ് ട്രെയിനുകളിൽ അധിക കോച്ചുകൾ അനുവദിച്ചു

1 min read
Share it

ഏഴ് ട്രെയിനുകളിൽ
അധിക കോച്ചുകൾ

ട്രെയിനിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഏഴ് ട്രെയിനുകളിൽ അധിക കോച്ചുകൾ അനുവദിച്ചു. പാലക്കാട് ഡിവിഷന് കീഴിലെ എക്‌സ്പ്രസ്, സ്‌പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾക്ക് അധികമായി രണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ജനറൽ കോച്ചുകൾ കൂടെ അനുവദിച്ചു.

നാളെ പുറപ്പെടുന്ന മഡ്ഗാവ് ജംഗ്ഷൻ – മംഗലാപുരം സെൻട്രൽ സ്‌പെഷ്യൽ എക്‌സപ്രസ്, മംഗലാപുരം സെൻട്രൽ – മഡ്ഗാവ് ജംഗ്ഷൻ സ്‌പെഷ്യൽ എക്‌സ്പ്രസ്, തിങ്കളാഴ്ച പുറപ്പെടുന്ന മംഗലാപുരം സെൻട്രൽ – കോഴിക്കോട് എക്‌സ്പ്രസ്, കോഴിക്കോട് – കണ്ണൂർ സ്‌പെഷ്യൽ എക്‌സ്പ്രസ് , കണ്ണൂർ – ചെറുവത്തൂർ സ്‌പെഷ്യൽ എക്‌സപ്രസ്, ചൊവ്വാഴ്ച പുറപ്പെടുന്ന ചെറുവത്തൂർ – മംഗലാപുരം സെൻട്രൽ സ്‌പെഷ്യൽ എക്‌സപ്രസ്, മംഗലാപുരം സെൻട്രൽ – കോയമ്പത്തൂർ ജംഗ്ഷൻ എക്‌സ്പ്രസ്, ബുധനാഴ്ച പുറപ്പെടുന്ന കോയമ്പത്തൂർ ജംഗ്ഷൻ – മംഗലാപുരം സെൻട്രൽ എക്‌സ്പ്രസ് എന്നീ ട്രെയിനുകൾക്കാണ് അധിക കോച്ചുകൾ അനുവദിച്ചത്.

Loading

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!