മാക്കൂട്ടം ചുരത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ മൃദദേഹം

1 min read
Share it

മാക്കൂട്ടം ചുരത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ മൃദദേഹം

മാക്കൂട്ടത്ത് നിന്നും 15 കിലോ മീറ്റർ അകലെ ഓട്ടക്കൊല്ലി എന്ന സ്ഥലത്ത് റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള കുഴിയിൽ സ്ത്രീയുടെ മൃദദേഹം കണ്ടെത്തി.

ട്രോളി ബാഗിൽ കഷണങ്ങളാക്കി നിറച്ച നിലയിലായിരുന്നു അഴുകിയ മൃദദേഹം. മൃദദേഹം വിരാജ്പേട്ട തലൂക് ആശുപത്രിയിൽ

Loading

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!