ചരമം

1 min read
Share it

ചരമം

ചെറുകുന്ന് അമ്പലം റോഡ്, ഇടത്തട്ടയിൽ താസിക്കുന്ന മനോഹരൻ മുക്കുന്നിൽ -68 നിര്യാതനായി.

ഭാര്യ : ഗൗരി(മുട്ടിൽ)
മക്കൾ : നീതു (കീഴറ), നീരജ് (ബാംഗ്ലൂർ)
മരുമക്കൾ :അനീഷ് (കീഴറ), ശ്വേത (മോറാഴ)

സഹോദരങ്ങൾ :
രാധ (കവിണിശ്ശേരി),പാർവതി (മോറാഴ), നളിനി (കവിണിശ്ശേരി), കൃഷ്ണൻ (മുംബൈ).
പരേതരായ: ബാലൻ,രവീന്ദ്രൻ

സംസ്കാരം ഇന്ന് (28-02-24)   കവിണിശ്ശേരി ശ്മശാനത്തിൽ.

Loading

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!